Amanotes

How to start your Game Design career?

September 04, 2018 – Vietnamese below

I wrote quite a bit about the theory of making games. However, if you do not have practical experience, it will be your unfavorable. In addition, there are many people who want to participate in Game Industry in general and Game Design in particular but they are still hesitating about how the industry is going. Hence, I wrote this article hoping that you will be clear about the way of making your own game.

 

Photo credit: Unity

1. Are there many opportunities for Game Design job?

Currently, there are many opportunities, but in the future, there will be more space. There are 3 main game centers across the country: Ho Chi Minh City, Da Nang, and Hanoi. Other provinces still have a few teams that make games but these three cities are the leading place in making games. The people in the province can move to the above cities to start their game career.

2. What is the specific function of game design?

The specific function of a game design job is giving ideas and writing documents and coordinating with other teammates in the team to make the game for publishing.

3. I don’t know anything about it, where should I start?

As long as you play a lot of games, you have a great chance to join this industry. In the beginning, you can follow the blogs and the facebook page for a more general understanding of the design.

About the game designers’ experiences and job opportunities – LINK

Other useful foreign sites:

So there is the general knowledge about Game Design, now what are you waiting for? Send your CV to recruitment sites. Here is the dramatic part, work is a lot, but where to find works?

 

Method 1: Indeed, Vietnam work, ITviec

– First of all, check this page:

https://vn.indeed.com/?r=us

 

Type “Game Design” into “What” and type in the address you want to work into “Where”. So you will receive mail every day at indeed from a variety of sources.

Other similar pages:

https://www.vietnamworks.com/

https://itviec.com/

There are also other recruitment pages for the game industry – LINK

Do not hesitate to send a CV because the requirement of Game Design also does not require many experiences, this industry just looks for highly motivated individuals with the anxious of learning.

 

Method 2: Sign up for a LinkedIn account

https://www.linkedin.com/. This is a professional network. There are many employers here so you can contact them to get a job.

 

In addition, you can find your dream job at Amanotes. Many job opportunities that related to game design are opening now at Amantes! Please take the time to research our recruitment (https://amanotes.com/careers/) to orient your passion and career!

 

All of your hard work will pay off. Just try yourself!

By Luong Quang Ha
Project Owner of Amanotes

Translated by the Marketing team

——————————

Làm sao để có công việc Thiết Kế Game đầu tiên?

September 04, 2018

Mình viết kha khá về lý thuyết về làm game. Tuy nhiên nếu các bạn không có môi trường thực hành thì cũng như không. Ngoài ra, cũng có rất nhiều bạn muốn tham gia ngành Game nói chung và công việc thiết kế game nói riêng nhưng còn ngại ngần không biết đường đi nước bước ra sao. Thế nên, mình viết bài này hi vọng các bạn sáng tỏ hơn về con đường làm game của bản thân.

 

Photo credit: Unity

  1. Công việc cho nghề Game Design có nhiều không?

Hiện tại là rất nhiều, trong tương lai con nhiều hơn nữa. Có 3 trung tâm làm game chính trên cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội. Các tỉnh khác vẫn có lẻ tẻ vài team làm game nhưng ba chỗ này là nhiều nhất. Các bạn ở tỉnh có thể khăn gói lên những thành phố trên để bắt đầu sự nghiệp làm game nhé.

  1. Làm thiết kế game cụ thể là làm gì vậy?

Thiết kế game cụ thể là đưa ra ý tưởng và viết tài liệu để phối hợp với các đồng đội khác trong team làm game sản xuất được những con game ra thị trường.

  1. Em chưa biết gì thì nên bắt đầu từ đâu?

Chỉ cần bạn chơi nhiều game là bạn có cơ hội lớn để tham gia ngành nghề này. Để bắt đầu bạn có thể follow các blog và facebook page sau để có thêm hiểu biết chung về thiết kế.

Blog về Game Design: https://hocgamedesign.blogspot.com/

VinaLuden: https://www.facebook.com/ViNaLudens

Page chia sẻ của anh em trong nghề và chia sẻ việc làm: https://www.facebook.com/groups/475485489597272/

Trang nước ngoài thì có thể follow:

http://www.lostgarden.com/

https://www.gamasutra.com/

https://www.youtube.com/channel/UC0JB7TSe49lg56u6qH8y_MQ

 

 

Ngoài ra bạn muốn học từ người hướng dẫn những kiến thức cơ bản và những tip để phỏng vấn vị trí GD có thể mail đến địa chỉ ha.luongquang@gmail.com để có thêm thông tin.

Vậy là có những kiến thức chung chung về Thiết Kế game sao đó mạnh dạng gửi CV đi các chỗ tuyển dụng. Đến đây mới là phần gay cấn. Công việc thì rất nhiều, tìm việc ở nơi đâu?

Cách 1: Indeed, Vietnamwork, ITviec

Đầu tiên vô trang này:

https://vn.indeed.com/?r=us

 

Gõ What vào Game Design và gõ địa chỉ bạn muốn công tác vào where.

Done. Vậy là bạn sẽ nhận được mail mỗi ngày ở indeed từ rất nhiều nguồn khác nhau.

Tạo CV rồi gửi đi thôi.

Ngoài ra còn có các trang tương tự như

https://www.vietnamworks.com/

https://itviec.com/

Đừng ngại ngần gửi CV vì yêu cầu của Thiết Kế Game cũng không đòi hỏi kinh nghiệm nhiều chỉ cần cầu tiến chịu học hỏi.

Ngoài ra còn có các page tuyển dụng cho ngành game là:

https://www.facebook.com/groups/475485489597272/

Cách 2: Đăng kí tài khoản LinkedIn

https://www.linkedin.com/ Đây là mạng xã hội về việc làm, có rất nhiều nhà tuyển dụng trên đây nên khi cần bạn có thể liên hệ họ để kiếm việc làm khi cần.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm công việc yêu thích của bạn tại Amanotes. Hiện, công ty có vài vị trí công việc liên quan đến thiết kế game đang tuyển. Nhấn link này và tìm hiểu về mục tuyển dụng  (https://amanotes.talent.vn/) để định hướng đam mê và nghề nghiệp của bạn ngày thôi!

Bạn không phụ nghề thì nghề cũng không phụ bạn đâu. Cứ thử sức mình nhé.

Tác giả: Lương Quang Hà
Project Owner tại Amanotes

Dịch: Marketing team

 

Everyone can music ♫

Post a Comment